Rosicko-oslavanským revírem

Trasa okruhu (27 km):
Rosice – Zastávka – Babice u Rosic – Zbýšov – Padochov – Oslavany – Ivančice – Neslovice – Tetčice - Rosice

Trasa, která vás na jeden zátah provede všemi technickými a hornickými památkami bývalého Rosicko-oslavanského černouhelného revíru ve všech jeho tvářnostech. Ukáže vám krajinu, která opouští svůj průmyslový ráz a vrací se zpět k přírodní malebnosti, a seznámí vás s místními lidmi – bývalými horníky.

Nejvýznamnější turistické zajímavosti:

  • Rosice – renesanční zámek s expozicí dobových pohlednic, Včelařský skanzen
  • Zastávka – býv. doly Julius a Herring
  • Babice u Rosic – býv. důl Ferdinand a babické šachty, pamětní kříž připomínající odchod napoleonských vojsk
  • Zbýšov – těžní věže býv. dolů Simson a Jindřich II, expozice Muzea průmyslových železnic
  • Oslavany – Muzeum hornictví a energetiky, Zámecký pivovar
  • Ivančice – Muzeum A. Muchy a V. Menšíka
  • Neslovice – přírodní památka Patočkova hora, kaple sv. Gottharda a Floriana

Pohádka máje a Podkomorské lesy

Trasa (11 km):
Ostrovačice – myslivna Pod Komorou – Helenčina studánka – Ríšova studánka – hrad Veveří

Přímo na ostrovačickém náměstí Viléma Mrštíka můžete zahájit svoji cestu po stopách Pohádky máje v budově stejnojmenného památníku. Po jeho návštěvě vás vyvede červená turistická značka severním směrem polními cestami, po kterých se dostanete až k myslivně Pod Komorou, hlavnímu místu děje Pohádky máje. Donedávna byl Památník Pohádky máje umístěn přímo zde v myslivně, ale dnes zde již stojí pouze socha Helenky, hlavní postavy Mrštíkova příběhu.

Hned za myslivnou se rozprostírají hluboké Podkomorské lesy, chráněné jako přírodní park. Touto lesní tišinou vás nejprve červená turistická značka dovede k Helenčině studánce, odtud pak za pomoci zelené turistické cesty dojdete ke studánce Ríšově. Od Ríšovy studánky je možno sejít Kočičím žlebem až na brněnského předměstí Bystrc, doporučujeme ale spíše sledovat modrou turistickou značku až k monumentálnímu hradu Veveří nad hladinou Brněnské přehrady.

Výlet můžete zakončit plavbou lodí po Brněnské přehradě z přístaviště pod hradem až k hrázi.

Po bývalých důlních dílech
na trase Zastávka – Zbýšov

Trasa (7 km):
Zastávka u Brna – Zbýšov

Historie mikroregionu Kahan je neodmyslitelně spjata s těžbou uhlí, po jejíž stopách se můžeme vydat po trase začínající u vlakového nádraží v Zastávce u Brna. Odtud se dáme po červené turistické značce směrem na Mariánské údolí a asi po 200 m za křižovatkou silnic na Velkou Bíteš a Náměšť nad Oslavou odbočíme vpravo na místní komunikaci a narazíme na vrátnici bývalého dolu Julius. Podíváme-li se z této odbočky k západu, uvidíme v dálce růžovou dvoupatrovou budovu, která původně sloužila jako šachetní budova dolu Herring. Později byla přestavěna na bytový dům.

Od vlakového nádraží můžeme vyrazit k dalším hornickým památkám směrem na jih. Pro přechod nádraží lze využít nadchod, z něhož je vlevo vidět vlečka do Zbýšova. Při sestupu ze schodů stojí za povšimnutí jednopatrová budova, v níž se dříve nacházelo ředitelství dolů. Projdeme kolem ní a ulice Havířská nás dovede až k areálu bývalého dolu Ferdinand. Pokračujeme po cestě dál podél kolejí (vlečky) ke Zbýšovu. Mineme bývalý širokoprofilový vrt a jámu Anna a nedaleko areálu Myslivecké společnosti Babice projdeme kolem východu z dědičné štoly a kus dále okolo jámy Větérka. U kolejí vedoucích do Zbýšova stojí poslední strážní domek a o něco výše bývala jáma Kateřina. Na okraji Zbýšova mineme bývalý důl Poustka a dojdeme až k vrátnici dolu Antonín. Ve Zbýšově narazíme na jediné těžní věže, které v mikroregionu Kahan ještě stojí - Simson a Jindřich II. Další variantou, jak se dostat ze Zastávky do Zbýšova, je využít modře značenou turistickou stezku nebo Hornickou cyklostezku č. 5173.

Údolím divoké Oslavy

Trasa (26 km):
Náměšť nad Oslavou – Zňátky – Holý kopec – Gloriet – Vlčí kopec – Skřipský mlýn – Senoradský mlýn – hrad Levnov – vyhlídka Panorama – Čučice – Oslavany

Zdatní turisté, kterým to zdraví dovoluje mohou absolvovat jednu z nejkrásnějších tras Českomoravské vrchoviny vedoucí krásným údolím řeky Oslavy. Z Náměště doporučujeme zvolit cestu po zelené turistické značce, která vede nejprve obloukem dále od údolí řeky, aby se k němu vrátila v nejkrásnějších partiích, v nichž ho kopíruje po horní hraně, a skýtá tak nezapomenutelné výhledy například z Holého kopce nebo u altánku Gloriet. U Senoradského mlýna překročíte řeku z pravého na levý břeh a opět vystoupáte vysoko nad údolí nejprve ke zřícenině hradu Levnova a dále okolo romantické vyhlídky Panorama do Čučic. Odtud se již říční údolí zmírňuje a řeka uklidňuje, dokud vás nedovede do Oslavan.