Moravský Krumlov – historické město
a zámek s výstavou obrazů Slovanská epopej

Návštěvní doba zámku:
duben-říjen: 9-12, 13-16, denně kromě pondělí
červenec-srpen: 9-12, 13-17, denně kromě pondělí

Dostupnost:

Alfons Mucha vytvořil počátkem 20. stol. cyklus dvacet velkoformátových obrazů, kterými shrnul dějiny slovanských národů. Toto monumentální dílo nazvané Slovanská epopej pak předal Praze a československému obyvatelstvu v roce 1928. Během druhé světové války musely být obrazy ukryty na několika místech v Praze a bohužel došlo i k jejich poškození. Na zámek do Moravského Krumlova byly zapůjčeny v 50. letech, kde byly restaurovány a jsou zde vystaveny dodnes.

Kontakt:
www.mkrumlov.cz
www.epopej.cz
672 01 Moravský Krumlov
515 322 789 – galerie (duben-říjen)
515 321 064 – informační centrum (celoročně)
E-mail: morkruminfo@volny.cz

Zámek Náměšť nad Oslavou

Návštěvní doba:
duben a říjen (pouze víkendy a svátky): 9-16 hod.
květen, červen a září (denně kromě pondělí): 9-17 hod.
červenec a srpen (denně kromě pondělí): 9-18 hod.

Dostupnost:

Zámek v Náměšti nad Oslavou postavený na skalnatém masívu na levém břehu řeky Oslavy patří mezi významné doklady renesančního stavitelství na Moravě. Původní hrad byl přebudován v 16. století na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes. Volně přístupný anglický park a malá francouzská zahrada jsou ideálním místem pro odpočinek stejně jako zámecká restaurace.

Po zajímavostech města vás provede prohlídkový okruh s informačními panely, který neopomene především stavitelský klenot, barokní most lemovaný sochami.

Kontakt:
www.zamek-namest.cz
568 620 319, 568 620 201
E-mail: zamek.namest@telecom.cz

Zámek Rosice

Návštěvní doba:
duben-říjen (denně kromě pondělí): 9-17 hod.

Dostupnost:

Původně měl zámek podobu gotického hradu, který na soutoku říček Bobravy a Říčanského potoka plnil obranou funkci. V 16. století byl přestavěn na renesanční zámek a sloužil jako sídlo několika majitelům rosického panství.

Na zámku se během roku koná řada zajímavých akcí a koncertů, z nichž nejznámější je festival rytířského klání v srpnu.

Kontakt:
zamek.rosice.cz
Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice
546 412 891, 606 683 229
E-mail: zamek@rosice.cz

Památník Bible kralické - Kralice nad Oslavou

Návštěvní doba zámku:
denně kromě pondělí
duben–září: 8-12 hod., 13-16 hod.
říjen: 8-12 hod., 13-15 hod.
listopad–únor: 9-13 hod.
březen: 8-12 hod., 13-15 hod.

Dostupnost:

Památník Bible kralické se nachází v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla útočiště tajná tiskárna Českých bratří. Ta zde tiskla například i učebnice, ale nejvíce proslula šestidílnou tzv. Kralickou biblí, náležící k vrcholům jak tiskařského umění, tak jazykové vytříbenosti. Expozice přibližující život a práci staré tiskárny Českých bratří představuje mimo jiné i repliku funkčního tiskařského lisu.

Od září 2009 je instalována expozice Labyrint života Jana Amose Komenského, která interaktivně provází návštěvníky životem tohoto „učitele národů“.

Kontakt:
www.mzm.cz/mzm/expozice/bible_kralicka.html
675 73 Kralice n. Oslavou
568 643 619
E-mail: kralice.pamatnik@seznam.cz

Včelařské muzeum – Rosice

Návštěvní doba zámku:
květen–září (soboty, neděle, svátky): 14-16 hod.

Dostupnost:

Včelařské muzeum s vystavenými exponáty demonstrujícími včelařskou historii je zajímavou turistickou atrakcí pro laickou i odbornou veřejnost. V interiéru je umístěna stálá výstava včelařské techniky a ve venkovním areálu se nacházejí moderní včelíny i úly z dob našich předků. V areálu muzea sídlí knihovna Českého svazu včelařů a včelařská chovatelská stanice.

Kontakt:
www.kic.rosice.cz/?id=vcelarskemuzeum
ing. Josef Janoušek
Zbýšovská ul.
665 01 Rosice
604 939 464