Stezka permoníků – zkrácená trasa

Trasa okruhu (12 km):
Zastávka – Zakřany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka

Vydejte se na kole nebo pěšky po části okruhu Stezky permoníků zvlněným terénem po cestách s malým převýšením v kraji, kde se ještě nedávno těžilo černé uhlí. Objevíte přitom ojedinělé hornické památky a místa, která mají v oblibě zdejší permoníci.

Nejvýznamnější turistické zajímavosti:

  • Zastávka – býv. doly Julius a Herring, kaple sv. Jan Křtitele
  • Zakřany – kaple sv. Donáta, boží muka a smírčí kámen
  • Zbýšov – těžní věže býv. dolů Simson a Jindřich II, expozice Muzea průmyslových železnic, koupaliště s tobogánem
  • Babice u Rosic – býv. důl Ferdinand a babické šachty, kaple sv. Antonína Paduánského

Na rozhlednu Vladimíra Menšíka

Trasa:
Rosice – Hlína (11 km)
nebo
Ivančice – Hlína (4 km)

Jako na každou rozhlednu i na tuto se budeme muset vydat do kopce. Mějte ale na paměti, že otevřeno je pouze o víkendech (návštěvu je možné domluvit i mimo otvírací hodiny na tel.: 723 095 552). Z Rosic je nejlépe dosažitelná na kole po cyklotrase 5171 přes vrchol kopce Bučín (tady vás čeká velké stoupání) do obce Hlína. Rozhledna se nachází nedaleko místa, kde kdysi stávala nejstarší rozhledna na jižní Moravě. Je vysoká 22 metrů. Můžeme z ní dohlédnout až na Pavlovské vrchy, Bílé Karpaty a výjimečně jsou vidět i Alpy. Z rozhledny se můžeme vypravit po silnici do obce Neslovice a odtud do Ivančic nebo dále po cyklotrase 5171 do Moravských Bránic či Silůvek.

Z Ivančic je nejlépe se vydat po modré turistické značce a tento výlet spojit s návštěvou muzea secesního malíře Alfonse Muchy a herce Vladimíra Menšíka na náměstí v Ivančicích.

Malebná údolí v okolí Rosic

Trasa (18 km):
Zastávka u Brna – Veverská Bítýška (hrad Veveří)

Z nádraží v Zastávce u Brna se vydáte po červené turistické značce severním směrem do Mariánského udolí a dále pokračujeme Chroustovským údolím proti proudu říčky Bobravy. Z Domašova pokračujeme ke Šmelcovně a to buď přes obec Javůrek po červené turistické značce, nebo po modré krajem lesa. Šmelcovna se stala vyhledávaným místem turistů – vždy první jarní neděli v roce se zde koná Vítání jara. Dříve zde stávala Veverská huť, ve které se tavilo železo. Dodnes jsou zde patrné zbytky jejího zdiva a zříceniny starých hamrů. Na Šmelcovně je možno se občerstvit. Poté pokračujeme východním směrem po modré turistické značce až do Veverské Bítýšky. Příjemná stezka nás provází údolím Bílého potoka, které je rozčleněno skalnatými roklemi s potůčky a vodopády.

S permoníky po bývalých důlních dílech
na trase Zastávka – Zbýšov

Trasa (7 km):
Zastávka u Brna – Zbýšov

Historie mikroregionu Kahan je neodmyslitelně spjata s těžbou uhlí, po jejíž stopách se můžeme vydat po trase začínající u vlakového nádraží v Zastávce u Brna. Odtud se dáme po červené turistické značce směrem na Mariánské údolí a asi po 200 m za křižovatkou silnic na Velkou Bíteš a Náměšť nad Oslavou odbočíme vpravo na místní komunikaci a narazíme na vrátnici bývalého dolu Julius. Podíváme-li se z této odbočky k západu, uvidíme v dálce růžovou dvoupatrovou budovu, která původně sloužila jako šachetní budova dolu Herring. Později byla přestavěna na bytový dům.

Od vlakového nádraží můžeme vyrazit k dalším hornickým památkám směrem na jih. Pro přechod nádraží lze využít nadchod, z něhož je vlevo vidět vlečka do Zbýšova. Při sestupu ze schodů stojí za povšimnutí jednopatrová budova, v níž se dříve nacházelo ředitelství dolů. Projdeme kolem ní a ulice Havířská nás dovede až k areálu bývalého dolu Ferdinand. Pokračujeme po cestě dál podél kolejí (vlečky) ke Zbýšovu. Mineme bývalý širokoprofilový vrt a jámu Anna a nedaleko areálu Myslivecké společnosti Babice projdeme kolem východu z dědičné štoly a kus dále okolo jámy Větérka. U kolejí vedoucích do Zbýšova stojí poslední strážní domek a o něco výše bývala jáma Kateřina. Na okraji Zbýšova mineme bývalý důl Poustka a dojdeme až k vrátnici dolu Antonín. Ve Zbýšově narazíme na jediné těžní věže, které v mikroregionu Kahan ještě stojí - Simson a Jindřich II. Další variantou, jak se dostat ze Zastávky do Zbýšova, je využít modře značenou turistickou stezku nebo Hornickou cyklostezku č. 5173.

Údolím divoké Oslavy

Trasa (26 km):
Náměšť nad Oslavou – Skřipina – Náměšť nad Oslavou

Trasa vede krásným údolím řeky Oslavy po červené a zelené turistické značce. Na začátku překonáte těžší úsek těsně u vody, který je částečně jištěn i řetězy, poté cesta stoupá dále od vody a po překonání několika suťových polí klesá zase k vodě. Dále již půjdete těsně podél divoké Oslavy chatovou oblastí až k silničnímu mostu u Skřipského Mlýna. Odtud se po vystoupání nad údolí budete vracet proti proudu řeky. Po cestě projdete kolem Loveckého zámečku na Vlčím kopci. V poslední části se cesta nejdříve drží v partiích vysoko nad vodou. Jsou zde nádherné vyhlídky na kaňonovité údolí řeky např. od a Altánu Gloriet. Po sestupu k řece opět cesta stoupá do obce Zňátky a klesá do výchozího bodu - Náměště nad Oslavou.