Památník Bible kralické – Kralice nad Oslavou

Návštěvní doba:
denně kromě pondělí
duben–září: 8-12 hod., 13-16 hod.
říjen: 8-12 hod., 13-15 hod.
listopad–únor: 9-13 hod.
březen: 8-12 hod., 13-15 hod.

O tom, jak se tiskly knihy, se můžete přesvědčit v Památníku Bible kralické v Kralicích. Přímo v expozici se nachází rekonstrukce funkčního tiskařského lisu, na kterém Jednota bratrská vytiskla první český překlad bible z původních jazyků (hebrejštiny a řečtiny). Jakou námahu dalo vytisknout jednu stránku, se můžete přesvědčit sami.

Od září 2009 je instalována expozice Labyrint života Jana Amose Komenského, která interaktivně provází návštěvníky životem tohoto „učitele národů“. Tady se dozvíte, jak nelehký život Jan Amos měl a proč je považován za zakladatele učitelství. Je tomu již více než 360 let, co formuloval první zásady výchovy dětí a mnohé platí dodnes!

Kontakt:
www.mzm.cz/mzm/expozice/bible_kralicka.html
675 73 Kralice n. Oslavou
568 643 619
E-mail: kralice.pamatnik@seznam.cz