Stezka permoníků I

Trasa okruhu (30 km):
Zastávka – Zakřany – Příbram na Moravě – Vysoké Popovice – Lukovany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka

Trasa propojení (4,5 km):
Lukovany – Zakřany – Zbýšov

Vydejte se na kole nebo pěšky po okruhu Stezky permoníků I zvlněným terénem po cestách s dalekými výhledy a stinnými lesy. Objevíte přitom ojedinělé hornické památky a netradiční sakrální stavby. Odměnou vám budou příjemné zážitky ze setkání s místními lidmi.

Nejvýznamnější turistické zajímavosti:

 • Zastávka – býv. doly Julius a Herring, kaple sv. Jan Křtitele
 • Zakřany – kaple sv. Donáta, boží muka a smírčí kámen
 • Příbram na Moravě – kaple sv. Floriana a Panny Marie, pamětní kříž k odchodu napoleonských vojsk
 • Vysoké Popovice – kostel sv. Jana Křtitele
 • Lukovany – kostel sv. Václava, pamětní deska hraběnky Hirschové
 • Zbýšov – těžní věže býv. dolů Simson a Jindřich II, expozice Muzea průmyslových železnic, kostel sv. Martina
 • Babice u Rosic – býv. důl Ferdinand a babické šachty, kaple sv. Antonína Paduánského, pamětní kříž k odchodu napoleonských vojsk

Stezka permoníků II

Trasa okruhu (35 km):
Zastávka – Rosice – Tetčice – Dvorek – Hlína – Neslovice – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka

Trasa propojení (4 km):
Rosice – Kratochvilka – Neslovice

Okružní Stezka permoníků II vám umožní navštívit zámek a kapli Nejsvětější Trojice v Rosících. Při pohledu z rozhledny na Hlíně poznáte krásu zdejší přírody a skrytá tajemství parního pohonu vám odhalí expozice Muzea průmyslových železnic. Prožijte dokonalý odpočinek od každodenního shonu!

Nejvýznamnější turistické zajímavosti:

 • Zastávka – býv. doly Julius a Herring, kaple sv. Jan Křtitele
 • Rosice – renesanční zámek, Včelařské muzeum, kostel sv. Martina, kaple Nejsvětější Trojice
 • Tetčice – přírodní park Bobrava, kaple sv. Floriana, socha sv. Jana Nepomuckého
 • Hlína – rozhledna Vladimíra Menšíka, kostel sv. Kunhuty
 • Neslovice – přírodní památka Patočkova hora, kostel Narození Panny Marie, kaple sv. Gottharda a Floriana
 • Kratochvilka – pomník T.G. Masaryka, mini ZOO pana Hlaváčka
 • Zbýšov – těžní věže býv. dolů Simson a Jindřich II, expozice Muzea průmyslových železnic, kostel sv. Martina
 • Babice u Rosic – býv. důl Ferdinand a babické šachty, kaple sv. Antonína Paduánského, pamětní kříž k odchodu napoleonských vojsk

Na rozhlednu Vladimíra Menšíka

Trasa (17 km):
Rosice – Ivančice

Na rozhlednu Vladimíra Menšíka (otevřeno pouze o víkendech!) na Hlíně se vydáme z Rosic po cyklotrase 5172 a z Tetčic pokračujeme cyklotrasou 5171 přes vrchol kopce Bučín až do obce Hlína. Nachází se nedaleko místa, kde kdysi stávala nejstarší rozhledna na jižní Moravě. Je vysoká 22 metrů a na její vyhlídkovou plošinu vede 96 schodů. Můžeme z ní dohlédnout až na Pavlovské vrchy, Bílé Karpaty a výjimečně jsou vidět i Alpy. Z rozhledny se můžeme vypravit po silnici do obce Neslovice a odtud do Ivančic nebo dále po cyklotrase 5171 do Moravských Bránic či Silůvek. Pěší turisté mohou pokračovat do Ivančic po modré, a navštívit Památník secesního malíře Alfonse Muchy, expozici Vladimíra Menšíka či židovský hřbitov.

Na Menšíkovu rozhlednu se též můžete podívat, pokud využijete k výletu Stezku permoníků II. Návštěvu rozhledny je možné domluvit i mimo otvírací hodiny na tel.: 723 095 552.

Malebná údolí v okolí Rosic

Trasa (18 km):
Zastávka u Brna – Veverská Bítýška (hrad Veveří)

Z nádraží v Zastávce u Brna se vydáte po červené turistické značce severním směrem do Mariánského udolí a dále pokračujeme Chroustovským údolím proti proudu říčky Bobravy. Z Domašova pokračujeme ke Šmelcovně a to buď přes obec Javůrek po červené turistické značce, nebo po modré krajem lesa. Šmelcovna se stala vyhledávaným místem turistů – vždy první jarní neděli v roce se zde koná Vítání jara. Dříve zde stávala Veverská huť, ve které se tavilo železo. Dodnes jsou zde patrné zbytky jejího zdiva a zříceniny starých hamrů. Na Šmelcovně je možno se občerstvit. Poté pokračujeme východním směrem po modré turistické značce až do Veverské Bítýšky. Příjemná stezka nás provází údolím Bílého potoka, které je rozčleněno skalnatými roklemi s potůčky a vodopády.

Po bývalých důlních dílech
na trase Zastávka – Zbýšov

Trasa (7 km):
Zastávka u Brna – Zbýšov

Historie mikroregionu Kahan je neodmyslitelně spjata s těžbou uhlí, po jejíž stopách se můžeme vydat po trase začínající u vlakového nádraží v Zastávce u Brna. Odtud se dáme po červené turistické značce směrem na Mariánské údolí a asi po 200 m za křižovatkou silnic na Velkou Bíteš a Náměšť nad Oslavou odbočíme vpravo na místní komunikaci a narazíme na vrátnici bývalého dolu Julius. Podíváme-li se z této odbočky k západu, uvidíme v dálce růžovou dvoupatrovou budovu, která původně sloužila jako šachetní budova dolu Herring. Později byla přestavěna na bytový dům.

Od vlakového nádraží můžeme vyrazit k dalším hornickým památkám směrem na jih. Pro přechod nádraží lze využít nadchod, z něhož je vlevo vidět vlečka do Zbýšova. Při sestupu ze schodů stojí za povšimnutí jednopatrová budova, v níž se dříve nacházelo ředitelství dolů. Projdeme kolem ní a ulice Havířská nás dovede až k areálu bývalého dolu Ferdinand. Pokračujeme po cestě dál podél kolejí (vlečky) ke Zbýšovu. Mineme bývalý širokoprofilový vrt a jámu Anna a nedaleko areálu Myslivecké společnosti Babice projdeme kolem východu z dědičné štoly a kus dále okolo jámy Větérka. U kolejí vedoucích do Zbýšova stojí poslední strážní domek a o něco výše bývala jáma Kateřina. Na okraji Zbýšova mineme bývalý důl Poustka a dojdeme až k vrátnici dolu Antonín. Ve Zbýšově narazíme na jediné těžní věže, které v mikroregionu Kahan ještě stojí - Simson a Jindřich II. Další variantou, jak se dostat ze Zastávky do Zbýšova, je využít modře značenou turistickou stezku nebo Hornickou cyklostezku č. 5173.

Údolím divoké Oslavy

Trasa (26 km):
Náměšť nad Oslavou – Skřipina – Náměšť nad Oslavou

Trasa vede krásným údolím řeky Oslavy po červené a zelené turistické značce. Na začátku překonáte těžší úsek těsně u vody, který je částečně jištěn i řetězy, poté cesta stoupá dále od vody a po překonání několika suťových polí klesá zase k vodě. Dále již půjdete těsně podél divoké Oslavy chatovou oblastí až k silničnímu mostu u Skřipského Mlýna. Odtud se po vystoupání nad údolí budete vracet proti proudu řeky. Po cestě projdete kolem Loveckého zámečku na Vlčím kopci. V poslední části se cesta nejdříve drží v partiích vysoko nad vodou. Jsou zde nádherné vyhlídky na kaňonovité údolí řeky např. od a Altánu Gloriet. Po sestupu k řece opět cesta stoupá do obce Zňátky a klesá do výchozího bodu - Náměště nad Oslavou.