Zámek Rosice

Návštěvní doba:
duben-říjen (denně kromě pondělí): 9-17 hod.

Původně měl zámek podobu gotického hradu, který na soutoku říček Bobravy a Říčanského potoka plnil obranou funkci. V 16. století byl přestavěn na renesanční zámek a sloužil jako sídlo několika majitelům rosického panství.

Na zámku se během roku koná řada zajímavých akcí a koncertů, z nichž nejznámější je festival rytířského klání v srpnu.

Kontakt:
zamek.rosice.cz
Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice
546 412 891, 606 683 229
E-mail: zamek@rosice.cz

Zámek Náměšť nad Oslavou

Návštěvní doba:
duben a říjen (pouze víkendy a svátky): 9-16 hod.
květen, červen a září (denně kromě pondělí): 9-17 hod.
červenec a srpen (denně kromě pondělí): 9-18 hod.

Zámek v Náměšti nad Oslavou postavený na skalnatém masívu na levém břehu řeky Oslavy patří mezi významné doklady renesančního stavitelství na Moravě. Původní hrad byl přebudován v 16. století na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes. Volně přístupný anglický park a malá francouzská zahrada jsou ideálním místem pro odpočinek stejně jako zámecká restaurace. Po zajímavostech města vás provede prohlídkový okruh s informačními panely.

Kontakt:
www.zamek-namest.cz
568 620 319, 568 620 201
E-mail: zamek.namest@telecom.cz

Hrad Veveří

Návštěvní doba:
duben a říjen (soboty, neděle, svátky): 9-16 hod.
květen–září (denně mimo pondělí): 9-17 hod.

Hrad nad Brněnskou přehradou je jedním z nejrozsáhlejších hradních areálů u nás. Vznikal postupně během téměř osmisetleté historie. Provizorní expozice vedou z velké části prostorami, ve kterých právě probíhají rekonstrukční práce. Návštěvníkům se tak nabízí netradiční pohled na postup oprav i srovnání mezi částmi areálu, které již byly opraveny, ve kterých práce probíhají, a těmi, které na svou obnovu teprve čekají. Návštěvu hradu Veveří je možné spojit s výletem kolem Brněnské přehrady.

Kontakt:
www.veveri.cz
664 71 Veverská Bítýška
549 420 164, 602 707 318
E-mail: kastelan@veveri.cz

Moravský Krumlov – Slovanská epopej

Návštěvní doba zámku:
duben-říjen: 9-12, 13-16, denně kromě pondělí
červenec-srpen: 9-12, 13-17, denně kromě pondělí

Alfons Mucha vytvořil cyklus 20 velkoformátových obrazů, kterými shrnul dějiny Slovanského národa. Mucha maloval Slovanskou epopej 18 let a Praze a československému obyvatelstvu ji předal v roce 1928. Během druhé světové války musely být obrazy ukryty na několika místech v Praze a bohužel došlo i k jejich poškození. Na zámek do Moravského Krumlova byly zapůjčeny v 50. letech, byly restaurovány a vystaveny.

Kontakt:
www.mkrumlov.cz
www.epopej.cz
672 01 Moravský Krumlov
515 322 789 – galerie (duben-říjen)
515 321 064 – informační centrum (celoročně)
E-mail: morkruminfo@volny.cz

Památník Bible kralické

Návštěvní doba zámku:
denně kromě pondělí
duben–září: 8-12 hod., 13-16 hod.
říjen: 8-12 hod., 13-15 hod.
listopad–únor: 9-13 hod.
březen: 8-12 hod., 13-15 hod.

Přímo v expozici se nachází rekonstrukce funkčního tiskařského lisu, na kterém jsou zhotovovány kopie některých stran kralických tisků, které je možno následně porovnat s řadou exponátů vyšlých přímo z lisu bratrské tiskárny.

Od září 2009 je instalována expozice Labyrint života Jana Amose Komenského, která interaktivně provází návštěvníky životem tohoto „učitele národů“.

Kralice jsou výborným výchozím bodem do turisticky atraktivního údolí Chvojnice.

Kontakt:
www.mzm.cz/mzm/expozice/bible_kralicka.html
675 73 Kralice n. Oslavou
568 643 619
E-mail: kralice.pamatnik@seznam.cz

Památník Pohádky máje v Ostrovačicích

Návštěvní doba zámku:
květen–září (soboty, neděle, svátky): 14-16 hod.

Ostrovačice proslavil svým částečně autobiografickým románem Pohádka máje spisovatel Vilém Mrštík. Tento milostný román zasazený svým dějem do zdejší krajiny inspiroval mnoho tehdejších i pozdějších umělců. Na jeho počest vznikl i památník Helenky u Podkomorské myslivny nebo filmy. Pámátník v Ostrovačicích prezentuje hlavní postavy románu a osobu Viléma Mrštíka.

Ostrovačice jsou dobrým výchozím bodem pro výlet k Podkomorské myslivně, Helenčině studánce a Ríšově studánce.

Kontakt:
www.ostrovacice.eu
náměstí Viléma Mrštíka 54
664 81 Ostrovačice
546 427 323
E-mail: info@ostrovacice.eu